จีร่า https://jiji.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=15-04-2006&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=15-04-2006&group=4&gblog=12 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[โฮมสเตย์ที่เกาะช้าง (ไปหม่ำ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=15-04-2006&group=4&gblog=12 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=15-04-2006&group=4&gblog=12 Sat, 15 Apr 2006 15:03:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=15-04-2006&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=15-04-2006&group=4&gblog=11 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[โฮมสเตย์ที่เกาะช้าง (ไปเที่ยว)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=15-04-2006&group=4&gblog=11 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=15-04-2006&group=4&gblog=11 Sat, 15 Apr 2006 3:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-09-2006&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-09-2006&group=6&gblog=1 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[ลาวใต้ ช่องเม็ก - ปากเซ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-09-2006&group=6&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-09-2006&group=6&gblog=1 Fri, 29 Sep 2006 17:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=18-09-2006&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=18-09-2006&group=5&gblog=1 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[เสียดินแดนครั้งสุดท้าย..? เขาพระวิหาร]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=18-09-2006&group=5&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=18-09-2006&group=5&gblog=1 Mon, 18 Sep 2006 20:38:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=22-09-2006&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=22-09-2006&group=4&gblog=9 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[อุบลราชธานี]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=22-09-2006&group=4&gblog=9 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=22-09-2006&group=4&gblog=9 Fri, 22 Sep 2006 16:01:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=23-09-2006&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=23-09-2006&group=4&gblog=8 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[กุ้งเดินบนบก ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=23-09-2006&group=4&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=23-09-2006&group=4&gblog=8 Sat, 23 Sep 2006 13:58:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=6 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาวิทยาลัย สวยที่สุดในประเทศไทย 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=6 Sat, 29 Jul 2006 14:32:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=5 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาวิทยาลัย สวยที่สุดในประเทศไทย 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=5 Sat, 29 Jul 2006 14:32:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=4 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาวิทยาลัย สวยที่สุดในประเทศไทย 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=29-07-2006&group=4&gblog=4 Sat, 29 Jul 2006 14:31:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=16-04-2006&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=16-04-2006&group=4&gblog=3 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[โฮมสเตย์ดูหิ่งห้อยที่สมุทรสงคราม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=16-04-2006&group=4&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=16-04-2006&group=4&gblog=3 Sun, 16 Apr 2006 14:44:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=24-05-2006&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=24-05-2006&group=4&gblog=2 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้วยน้ำดัง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=24-05-2006&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=24-05-2006&group=4&gblog=2 Wed, 24 May 2006 15:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=08-04-2006&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=08-04-2006&group=3&gblog=1 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่อยๆมาเรียงๆ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=08-04-2006&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=08-04-2006&group=3&gblog=1 Sat, 08 Apr 2006 11:33:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=17-07-2006&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=17-07-2006&group=2&gblog=7 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวซีแลนด์ เก็บตก 3]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=17-07-2006&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=17-07-2006&group=2&gblog=7 Mon, 17 Jul 2006 11:29:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=11-02-2006&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=11-02-2006&group=2&gblog=6 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวซีแลนด์ เกาะใต้ โดยรถCampervan]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=11-02-2006&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=11-02-2006&group=2&gblog=6 Sat, 11 Feb 2006 11:27:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=14-02-2006&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=14-02-2006&group=2&gblog=5 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวซีแลนด์ เกาะใต้ เรื่องค่าใช้จ่าย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=14-02-2006&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=14-02-2006&group=2&gblog=5 Tue, 14 Feb 2006 11:28:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=07-07-2006&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=07-07-2006&group=2&gblog=4 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวซีแลนด์ เก็บตก 2]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=07-07-2006&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=07-07-2006&group=2&gblog=4 Fri, 07 Jul 2006 18:19:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=06-07-2006&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=06-07-2006&group=2&gblog=3 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวซีแลนด์ เก็บตก 1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=06-07-2006&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=06-07-2006&group=2&gblog=3 Thu, 06 Jul 2006 11:29:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=13-02-2006&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=13-02-2006&group=2&gblog=2 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ขับรถยากไหม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=13-02-2006&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=13-02-2006&group=2&gblog=2 Mon, 13 Feb 2006 11:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=26-11-2006&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=26-11-2006&group=2&gblog=1 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[นิวซีแลนด์ เก็บตก 4]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=26-11-2006&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=26-11-2006&group=2&gblog=1 Sun, 26 Nov 2006 11:37:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=13-09-2006&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=13-09-2006&group=1&gblog=1 https://jiji.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้าบอกว่ามีเฉพาะ ฤดูฝนเท่านั้น]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=13-09-2006&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jiji&month=13-09-2006&group=1&gblog=1 Wed, 13 Sep 2006 10:26:36 +0700